Przygotowywanie i opiniowanie umów/regulaminów

Podpisywanie umów to niekiedy konieczność każdego z nas – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. 

Dla przedsiębiorców proces zawierania umów bywa dość wymagający. Aby nawiązać współpracę z innym podmiotem, konieczne jest zabezpieczenie swoich interesów i odpowiednie sformułowanie postanowień umownych. Ważne jest, aby przedsiębiorca dokładnie przeanalizował umowę, a czasem przygotował ją od podstaw, aby indywidualnie dopasować jej treść do swoich potrzeb.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, regulaminów oraz innych dokumentów, obejmując między innymi opracowywanie:

  • umów cywilnoprawnych,
  • umów handlowych.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu umowy! +48 503 372 004

Dodatkowo przygotowujemy od podstaw m.in. umowy:

oraz również:

  • umowy o zachowaniu poufności (NDA),
  • pisma przedsądowe, wnioski i odwołania,
  • uchwały i protokoły zgromadzeń.

Nie tylko zajmujemy się tworzeniem umów, lecz również działaniami poprzedzającymi ich zawarcie, takimi jak negocjacje warunków kontraktowych i analiza wzorców umów. Przeglądamy umowy, które mają zostać podpisane przez naszych Klientów, oferując doradztwo w zakresie potencjalnych zmian. 

Udzielamy wskazówek w zakresie wprowadzenia do umowy korzystnych rozwiązań dla interesu i celu naszego Klienta.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zależy nam na znalezieniu optymalnych rozwiązań, zgodnych z oczekiwaniami naszych Klientów.

Wcześniejsze skonsultowanie umowy z doświadczonymi prawnikami, niesie ze sobą sporo korzyści. Przede wszystkim, prawnik dzięki dokładnej analizie treści umowy, potrafi zidentyfikować potencjalne zagrożenia. Dzięki temu może zminimalizować ewentualne ryzyka i niekorzystne sytuacje dla jednej ze stron umowy.

Dodatkowo, dostosowanie umowy do obowiązujących przepisów prawa stanowi dodatkową ochronę przed ewentualnymi konsekwencjami naruszenia obowiązujących norm prawnych. Nasza prewencyjna rola pomaga uniknąć sporów i problemów prawnych oraz utraty czasu i ewentualnych środków finansowych przedsiębiorcy w przyszłości.

Jeśli potrzebują Państwo porady lub wsparcia doświadczonych prawników w sprawach związanych z przygotowaniem i analizą umów lub innych dokumentów prawnych, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. 

Kontakt