Blokada środków na rachunku, na podstawie art. 106a ustawy – Prawo bankowe

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jedną z przewidzianych prawem blokad jest blokada środków na rachunku bankowym, która jest regulowana Prawem bankowym, a nie ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jeśli taka blokada zostanie zastosowana, to posiadacz rachunku nie ma możliwości wypłacenia pieniędzy z konta ani wykonania przelewu, co może utrudnić prowadzenie firmy, a czasem nawet całkowicie sparaliżować działania przedsiębiorstwa.

Blokada może być założona jeśli algorytm systemu bankowego wykryje podejrzane, w jego rozumieniu, transakcje na rachunku. Algorytmy te są zaprogramowane w taki sposób, że reagują na przykład na:

  • dużą ilość przelewów przychodzących lub wychodzących w którym czasie,
  • nagłe zwielokrotnienie kwot transakcji,
  • sytuacje, gdzie duże kwoty pieniężne bardzo szybko są przelewane na rachunek i z rachunku,
  • wysokie wpłaty gotówkowe.

Takie działania mogą wiązać się, zdaniem systemu bankowego, z działaniami przestępczymi.

Nawet jeśli działania właściciela rachunku są w pełni zgodne z prawem i podejmowane w dobrej wierze, to niestety algorytm nie wybacza. Bank w takiej sytuacji będzie dbał przede wszystkim o własne interesy, a jego działania będą zachowawcze. Bankowi bardziej bowiem opłaci się zablokować niewinną transakcję, niż narazić się na zarzuty, że dopuścił do wykorzystania konta w celach przestępczych. Zwłaszcza „podejrzane” dla banków są transakcje związane z obrotem kryptowalutami, mimo, że jest to działanie w pełni legalne.

Taka blokada nałożona przez Bank może trwać nie dłużej niż 72 godziny. Po dokonaniu blokady Bank ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Prokuratora (z realizacją tego obowiązku bywa różnie). Prokurator natomiast może, a w praktyce zawsze blokuje środki, jeśli tylko otrzyma stosowną informację z Banku. Prokurator może zablokować środki postanowieniem na okres 3 miesięcy.

Taka blokada może zostać wycofana jeśli:

  1. sąd uwzględni, złożone przez posiadacza rachunku, zażalenie na postanowienie prokuratorskie;
  2. Prokurator uchyli blokadę po przeprowadzeniu postępowania;
  3. blokada upadnie wobec upływu czasu, na jaki została założona (jeśli wcześniej Prokurator nie przedstawi zarzutów, nie wyda postanowienia o dowodach rzeczowych lub zabezpieczeniu majątkowym).

Blokada może dotyczyć tylko środków, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z przestępstwem. Niestety w praktyce często zajmowane są wszystkie środki, które znajdują się na rachunku bankowym. Jest to działanie sprzeczne z ustawą, dlatego warto na takie postanowienie złożyć zażalenie. Istnieje wtedy szansa na chociaż częściowe uchylenie blokady.

Blokada rachunku może dotyczyć zarówno konta firmowego jak i prywatnego. Problem ten może zatem dotknąć każdego, kto korzysta z rachunków bankowych.

Blokada środków na rachunku bankowym - prawo bankowe

admin

admin

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O kancelarii

Jesteśmy prężnie rozwijającą się kancelarią, w której pracuje doświadczony zespół prawników zajmujących się prawem nowych technologii. Dlatego, podążając za rozwijającym się rynkiem, wyspecjalizowaliśmy w obsłudze i reprezentacji Klientów, którzy padli ofiarą przeróżnych oszustw kryptowalutowych. Pomagamy także osobom, których środki na rachunkach bankowych zostały zablokowane z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa.

W czym możemy Ci pomóc?

Kontakt